Míľniky 95. ročnej histórie slovenského stolného tenisu

     Predseda SSTZ PhDr.Zdenko Kríž na  slávnostnom zasadnutí  zväzu k významnému jubileu slovenského stolného tenisu v račianskom Nemeckom kultúrnom dome dňa  15. januára 2020 priblížil  vyše 130 osobnostiam nášho a českého  stolného tenisu  stručnú históriu 95. rokov organizovaného stolného tenisu na území Slovenska prostredníctvom siedmich míľnikov, ktoré výrazne ovplyvnili rozvoj i kvalitu stolného tenisu v SR.

  1. Česká table tenisová asociácia vznikla už v r. 1925 v Prahe, ale na jej zrode sa podieľali aj funkcionári zo slovenských klubov. Československo bolo jednou z 9 krajín, ktoré založili v r. 1926 v Londýne Medzinárodnú stolnotenisovú federáciu /ITTF/. Boli to Anglicko, Wales, India, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko a Československo. U nás teda oslavujeme jubileá vzniku stolného tenisu vždy o rok skôr ako ITTF.
  2. Najúspešnejším obdobím v bohatej histórii nášho stolného tenisu bolo obdobie na prelome 40-tych 50-tych rokov, kedy československí reprezentanti tvorili absolútnu svetovú elitu. Zo Slovákov to bol najmä František Tokár, 5-násobný majster sveta (4x v družstve a raz vo štvorhre). V sedemdesiatych rokoch zase zažiarila Alica Grofová, ktorá sa na MS 973 v Sarajeve stala vicemajsterkou sveta v dvojhre. Výnimočný je aj bronz československého družstva mužov na MS 1991 v Čibe, kde v boji o postup do semifinále zdolalo vysoko favorizovaný tím Číny.
  3. Veľmi významný bol pre svetový, ale aj domáci stolný tenis r. 1988. Na OH v Soule sa celuloidová loptička po prvý raz dostala do olympijského programu. Zaradenie stolného tenisu významne urýchlilo jeho rozvoj i popularitu a následne aj kvalitu. Dnes má ITTF 226 členských krajín. Stolný tenis je dnes najrozšírenejším športom na svete!
  4. Blahodárny vplyv na rozvoj stolného tenisu v bývalom Československu mal rozvoj materiálno-technickej základne. O výstavbu takmer 30 špecializovaných stolnotenisových hál sa pričinil Ernest Demetrovič pôsobiaci vo funkcii podpredsedu ÚV ČSZTV (strešná organizácia celého československého športu). Vznikli vtedy aj vysoko efektívne centrá vrcholového športu vo Vlašime. Bratislave, Prahe a Ostrave. V r. 1987 otvorili Národné stolnotenisové centrum v Bratislave-Krasňanoch, ktoré po 3 rekonštrukciách funguje úspešne doteraz. O rok neskôr bola pri ňom postavená aj ubytovňa pre vrcholových stolných tenistov.
  5. Rozdelenie Československa v r.1993 na dva samostatné štáty prinieslo aj rozdelenie Československého stolnotenisového zväzu. Celý tento proces prebehol korektne. Majetok sa rozdelil v pomere 2:1 (približne podľa členskej základne) a o nástupníctvo v súťažiach ITTF a ETTU sa rozhodlo v kvalifikácii. V kategórii mužov do najvyššej divízie postúpili hráči ČR a ženách družstvo SR. Nadštandardná spolupráca obidvoch bratských zväzov kontinuálne pokračuje doteraz.
  6. Slovenský stolnotenisový zväz patrí dlhodobo medzi najaktívnejších členov ITTF a ETTU, ale aj v rámci osemdesiatky športov registrovaných dnes na Slovensku. Určite to nie je náhoda, že vôbec prvé medzinárodné športové podujatie konané vsamostatnom Slovensku sa hralo za zelenými stolmi v Bratislave vo februári 1993. Bol to prvý ročník „SlovZdenko Krížak Open“ dospelých. Na Slovensku sa odvtedy konali s výnimkou MS dospelých a veteránov prakticky všetky významnejšie stolnotenisové podujatia. Slovenský stolný tenis má dlhodobo zastúpenie aj vo významných funkciách v riadiacich štruktúrach ITTF a ETTU. Predseda SSTZ je už 20 rokov nepretržite členom Rady riaditeľov ITTF, kde zastupuje Európu.
  7. V súčasnosti patrí stolný tenis medzi 15 najúspešnejších a najrozšírenejších športov v SR. Spolu s futbalom má najrozvrstvenejšiu štruktúru súťaží po celom Slovensku – 9 stupňov dlhodobých súťaží. Od r. 1990 je majiteľom Národného stolnotenisového centra v Bratislave – Krasňanoch a v r. 2019 kúpil aj pozemky pod svojim sídlom a priľahlými objektami. V poslednom období výrazne zvýšil pozornosť i prostriedky na mládežnícky, ale aj školský šport, obnovil činnosť vrcholového centra dospelých v Bratislave a od r. 2019 zriadil aj mládežnícke centrum v Nitre. SSTZ má silné zastúpenie aj v športovej diplomacii. Predseda zväzu Zdenko Kríž je súčasne aj viceprezidentom strešnej organizácie slovenského športu – SOŠV v období 2016-2020.