Dizajn Manuál SSTZ

Dizajn manuál SSTZ

Podklad pre prezentáciu (.ppt) vo formáte na šírku

Podklad pre prezentáciu (.ppt) vo formáte na výšku

Logo SSTZ (súbor .rar)