Národné stolnotenisové centrum

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra

Smernica SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok NSTC

Špeciálna ponuka NTSC pre vybraných hráčov

Členovia: Ľ. Pištej, S. Novota, S. Kalužný,T. Špánik, A. Valuch, F. Ivančo(juniorský reprezentant), T. Kukuľková, N. Puchovanová, L. Truksová
Sparingovia: M. Gumáň, A. Brat, M. Pavolka 
Tréneri: J. Truksa – hlavný tréner, T. Bednár – tréner, P. Šereda – tréner, sparingpartner