Národné stolnotenisové centrum mládeže

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Návrh na zaradenie do NSTCM

Hráči:

1. Adam Klajber – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

2. Kamil Pach – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

3. Dalibor Diko – junior, ročník 2002, študent Stredná elektrotechnická /individuálne študium aby mohol trénovať v NSTCM/

4. Jakub Goldír – st.žiak, ročník 2005, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

5. Kristián Uherík – st.žiak, ročník 2006, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

6. Danijela Karkušová -juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

7. Renata Lacenová – juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

8. Natália Grigelová – U 21, ročník 2000, študent UKF Nitra