Národné stolnotenisové centrum mládeže

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Hodnotenie NSTCM 2021

Hodnotenie NSTCM 2021

Hodnotenie NSTCM

 

Návrh na zaradenie do NSTCM

Hráči:

1. Adam Klajber – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

2. Kamil Pach – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

3. Jakub Goldír – junior, ročník 2005, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

4. Kristián Uherík – kadet, ročník 2006, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

5. Jakub Holubčík - starší žiak, ročník 2008, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

6. Renata Lacenová – juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

7. Samuel Arpáš - kadet, ročník 2007

8. Pavol Kokavec -

9. Adriana Illašová - juniorka, ročník 2004

10. Ema Činčurová - juniorka, ročník 2005

 

Dochádzka za rok 2022:

 

Dochádzka za rok 2021:

Dochádza za rok 2020: