Národné stolnotenisové centrum mládeže

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Hodnotenie NSTCM 2021

Hodnotenie NSTCM 2021

Hodnotenie NSTCM

 

Zaradení do NSTCM

Hráči:

1. Adam Klajber – ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

2. Jakub Goldír – ročník 2005, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

3. Jakub Holubčík - ročník 2008, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

4. Samuel Arpáš - ročník 2007

5. Pavol Kokavec -

6. Adriana Illašová - ročník 2004

7. Ema Činčurová - ročník 2005

8. Bianka Diková

9. Sára Habarová

10. Vanda Vanišová

 

Dochádzka za rok 2022:

 

Dochádzka za rok 2021:

Dochádza za rok 2020:

 

Výzva na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže

Záverečné hodnotiace správy pre výber celoštátneho centra prípravy mládeže:

Hodnotenie + hárok Anton Kutiš
Hodnotenie + hárok Eva Ódorová
Hodnotenie + hárok Jaromír Truksa
Hodnotenie + hárok Jozef Blaško
Hodnotenie + hárok Petr Nedoma