Národné stolnotenisové centrum mládeže

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Hodnotenie NSTCM

Návrh na zaradenie do NSTCM

Hráči:

1. Adam Klajber – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

2. Kamil Pach – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

3. Jakub Goldír – junior, ročník 2005, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

4. Kristián Uherík – kadet, ročník 2006, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra

5. Renata Lacenová – juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra

6. Natália Grigelová – U 21, ročník 2000, študent UKF Nitra

7. Samuel Arpáš - kadet, ročník 2007

8. Adriana Illašová - juniorka, ročník 2004

9. Ema Činčurová - juniorka, ročník 2005

10. Veronika Drobová - juniorka, ročník 2004

 

Dochádzka za rok 2021:

Dochádza za rok 2020: