Zástupca hráčov VV SSTZ

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dalibor Jahoda predseda 0904 029 188 daliborjahoda@zoznam.sk
Ing. Tomáš Šereda člen/tajomník 02/44 888 613 sstz2@sstz.sk
Nikoleta Puchovanová člen    
Mgr. Martin Gumáň člen    
Vladimír Dunčko člen    
Juraj Till člen    
Miroslav Jambor člen    

Vážení priatelia bielej loptičky!
V prípade že máte návrhy, alebo podnety na zlepšenie fungovania nášho krásneho športu, neváhajte a kontaktujte ma prostredníctvom mailovej schránky jahoda@sstz.sk.
Som tu pre vás.

                 Dalibor Jahoda